Translated versions (help needed)

Following various suggestion, we ask you to translate the Open Declaration in your own language. It will then be easier to have other people to endorse it.

Please translate it and copy it in a comment below – even only a part of it. We will then publish it online mentioning the author of the translation.

Thanks!

47 Responses

 1. Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Ανοικτή Διακήρυξη για τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Υπηρεσίες

  Οι ανάγκες της σημερινής κοινωνίας είναι αρκούντως πολύπλοκες για να μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο από την κυβέρνηση. Ενώ παραδοσιακές κυβερνητικές πολιτικές προσπάθησαν να αυτοματοποιήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και να ενθαρρύνουν την αυτοεξυπηρέτηση, η μεγαλύτερη επίδραση του παγκόσμιου ιστού ( web) θα είναι στη βελτίωση των υπηρεσιών μέσω της συνεργασίας, της διαφάνειας και της ανταλλαγής γνώσεων.

  Η Ευρώπη θα πρέπει να αδράξει αυτή την ευκαιρία και να ξαναχτίσει τη σχέση μεταξύ των πολιτών και του κράτους με το άνοιγμα των δημόσιων οργανισμών και παρέχοντας δυνατότητες στους πολίτες για να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις δημόσιες υπηρεσίες.

  Ως πολίτες, θέλουμε την πλήρη εικόνα για όλες τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται για λογαριασμό μας.
  Θέλουμε να είμαστε σε θέση να συμβάλλουμε στις δημόσιες πολιτικές όταν αυτές αναπτύσσονται, εφαρμόζονται και αναθεωρούνται. Θέλουμε να συμμετέχουμε ενεργά στο σχεδιασμό και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών σε όλο και ευρύτερη έκταση για να συνεισφέρουμε τις απόψεις μας και όλο και περισσότερες αποφάσεις στα χέρια μας. Θέλουμε όλο το φάσμα των κυβερνητικών πληροφοριών από τα σχέδια νόμων έως τα δεδομένα του προϋπολογισμού να είναι εύκολο για τους πολίτες να έχουν πρόσβαση, να τα κατανοούν, να τα επαναχρησιμοποιούν, και να τα ανασυνδυάζουν με άλλα. Αυτά όχι επειδή θέλουμε να μειώσουμε τον ρόλο της κυβέρνησης, αλλά επειδή η ανοιχτή συνεργασία θα καταστήσει τις δημόσιες υπηρεσίες καλύτερες και θα βελτιώσει την ποιότητα της διδικασίας λήψης αποφάσεων.
  Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε τρεις βασικές αρχές για τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες:

  1. Διαφάνεια: Όλοι οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα θα πρέπει να είναι «διαφανείς εξ’ υπαρχής” και θα πρέπει να παρέχουν στο κοινό σαφείς, τακτικά-επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με όλες τις πτυχές των λειτουργιών τους και των διαδικασιών λήψης των αποφάσεων τους. Πρέπει επίσης να υπαρχουν ισχυροί μηχανισμοί ώστε οι πολίτες να εντοπίζουν τομείς όπου θα ήθελαν να δουν περισσότερη διαφάνεια. Όταν οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα παρέχουν πληροφορίες θα πρέπει να τις διαθέτουν με ανοιχτά πρότυπα, προτυποποιημένες και επαναχρησιμοποιήσιμες μορφές (λαμβάνοντας φυσικά πλήρως υπ’ οψη τους τα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής).

  2. Συμμετοχή: Η κυβέρνηση θα πρέπει να επιδιώκει ενεργά, σε όλες τις δραστηριότητές της την συμμετοχή των χρηστών στην διαμόρφωση των υπηρεσιών έως την δημόσια συμμετοχή στην διαμόφωση των πολιτικών. Η συμμετοχή αυτή πρέπει να είναι δημόσια, ορατή στους άλλους πολίτες ενώ η κυβέρνηση θα πρέπει δημόσια να ανταποκρίνεται σε αυτήν. Η ικανότητα να συνεργάζεται με τους πολίτες θα πρέπει να αποτελέσει βασική δεξιότητα της διακυβέρνησης.

  3. Ενδυνάμωση: Οι δημόσιοι οργανισμοί θα πρέπει να επιδιώκουν να λειτουργούν ως φορείς για την δημιουργία δημόσιας αξίας. Ειδικότερα, τα στοιχεία της κυβέρνησης και οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα πρέπει να διατίθενται με τρόπο ώστε και άλλοι να μπορούν εύκολα να αξιοποιήσουν. Οι δημόσιοι οργανισμοί θα πρέπει να επιτρέπουν σε όλους τους πολίτες να λύσουν τα προβλήματά τους μόνοι τους, παρέχοντας τα εργαλεία, τις δεξιότητες και τους πόρους. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζουν τους πολίτες ως ιδιοκτήτες των δικών τους προσωπικών δεδομένων και να τους επιτρέπουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν το πώς αυτά μοιράζονται.

  Αναγνωρίζουμε ότι η εφαρμογή των αρχών αυτών θα απαιτήσει χρόνο και πόρους μιάς και οι μηχανισμοί διακυβέρνησης θα πρέπει να προσαρμοστούν, ωστόσο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών για τον μετασχηματισμό της διακυβέρνησης. Οι πολίτες ήδη δρουν με βάση αυτές τις ιδέες και μετασχηματίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες “από έξω”, αλλά οι κυβερνήσεις θα πρέπει να υποστηρίξουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία αυτή.

  Καλούμε τις Eυρωπαϊκές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενσωματώσει αυτές τις αρχές για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στα σχέδια δράσης της και να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες απολαμβάνουν τα οφέλη της διαφάνειας, της συμμετοχής, της ενδυνάμωσης του πολίτη από την κυβένηση, το συντομότερο δυνατόν.

 2. Una Declaració Oberta pels Serveis Públics Europeus

  Les necessitats de la societat actual són massa complexes per deixar-les en mans d’un govern en solitari. Mentre les polítiques governamentals tradicionals cercaven automatitzar els serveis públics i promoure l’auto-servei, el major impacte del mon web tendéis a millorar els serveis mitjançant la col•laboració, la transparencia i el coneixement compartit.
  Europa hauria d’aprofitar aquesta oportunitat I reconstruir la relació entre els ciutadans i l’estat tot obrint les institucions públiques i autoritzant als ciutadans a prendre un rol més act6iu en els serveis públics.
  Com a ciutadans, volem una participació plena dins totes les activitats escomeses en el nostre nom. Volem estar capacitats per contribuir en les polítiques públiques a mida que es desenvolupin, implementin i revisin. Volem involucrar-nos activament en el disseny i execució dels serveis públics en tot el seu abast per aportar la nostra visió i amb cada cop més poder de decissió. Volem que tot l’espectre de la informació governamental, des dels esborranys legislatius fins les propostes de calendaris, es facilitin als ciutadans, per accedir-hi, entendre-les, reutilitzar-les i tractar-les. Això no obeeix a un desitj de rehuir el rol dels governs, sinó al fet que una col•laboració oberta farà millors els serveis públics i optimitzarà la presa de decissions.

  Sota aquestes premises, proposem tres principis fonamentals pels serveis públics europeus:
  :
  1. Transparència: Totes les organitzacions del sector públic seràn “transparents per definició” I serviran al poble informació clara i actualitzada sobre tots els aspectes dels seus processos operatius I de presa de decissions. També actuaran com a sòlids mecanismes per clarificar aquells espais on es reclami el màxim de transparencia. Quan suministrin informació, les organitzacions del sector públic hauran de fer-ho en formats oberts, estàndards i reutilitzables (preservant sempre els preceptes de privacitat).
  2. Participació: el govern buscarà sempre proactivament la participació del ciutadà en totes les seves activitats, des del compromís com usuari en la conformitat dels serveis fins la participació pública en la construcció de polítiques. Aquestes aportacions seran públiques i visibles pels alters ciutadans I el govern les respondrà públicament. La capacitat de col•laborar amb els ciutadans sera una competència fonamental del govern.
  3. Delegació: les institucions públiques buscaràn actuar coma a plataformes per la creació de valor públic. En particular, les dades i serveis del govern estaràn disponibles de tal forma que altres puguin fàcilment treballar sobre d’ells. Les organitzacions públiques permetran al tots els ciutadans resoldre els seus problemes per ells mateixos tot suministrant les eines, perfils I recursos necessaries. També consideraran als ciutadans com a propietaris de les seves dades personals i els capacitaran per gesttionar i controlar la compartició d’aquestes dades.
  Reconeixem que la implementació d’aquests principis necessita el seu temps i que els recursos com els mecanismes de govern s’hauran d’adaptar, però creiem que aquestes sran les claus de l’esforç de transformació de les formes de govern. Els ciutadans ja estan actuant sobre aquestes idees i realitzant transformacions dels serveis públics “des de fora”, ara toca als governs donar suport i acelerar aquest procés.
  Convidem als goberns europeus i a la Comissió Europea a incorporara aquests principis en els seus plans d’acció governamentals i a asegurar-se que els ciutadans d’Europa gaudiran dels beneficis d’un govern transparent, participatiu i amb capacitat de delegació tan aviat com sigui possible.

  • Suggested corrections:

   Una Declaració Oberta pels Serveis Públics Europeus

   Les necessitats de la societat actual són massa complexes per deixar-les en mans d’un govern en solitari. Mentre les polítiques governamentals tradicionals cercaven automatitzar els serveis públics i promoure l’auto-servei, el major impacte del mon web tendeix a millorar els serveis mitjançant la col·laboració, la transparència i el coneixement compartit.

   Europa hauria d’aprofitar aquesta oportunitat i reconstruir la relació entre els ciutadans i l’estat tot obrint les institucions públiques i autoritzant als ciutadans a prendre un rol més actiu en els serveis públics.

   Com a ciutadans, volem una participació plena dins totes les activitats escomeses en el nostre nom. Volem estar capacitats per contribuir en les polítiques públiques a mida que es desenvolupin, implementin i revisin. Volem involucrar-nos activament en el disseny i execució dels serveis públics en tot el seu abast per aportar la nostra visió i amb cada cop més poder de decisió. Volem que tot l’espectre de la informació governamental, des dels esborranys legislatius fins les propostes de calendaris, es facilitin als ciutadans, per accedir-hi, entendre-les, reutilitzar-les i tractar-les. Això no obeeix a un desig de defugir el rol dels governs, sinó al fet que una col·laboració oberta farà millors els serveis públics i optimitzarà la presa de decisions. Sota aquestes premisses, proposem tres principis fonamentals pels serveis públics europeus:

   1. Transparència: Totes les organitzacions del sector públic seran “transparents per definició” i proveiran al poble d’informació clara i actualitzada sobre tots els aspectes dels seus processos operatius I de presa de decisions. També actuaran com a sòlids mecanismes per clarificar aquells espais on es reclami el màxim de transparència. Quan subministrin informació, les organitzacions del sector públic hauran de fer-ho en formats oberts, estàndards i re-utilitzables (preservant sempre els preceptes de privacitat).

   2. Participació: el govern buscarà sempre i de forma proactiva la participació del ciutadà en totes les seves activitats, des del compromís com usuari en la conformitat dels serveis fins la participació pública en la construcció de polítiques. Aquestes aportacions seran públiques i visibles pels alters ciutadans I el govern les respondrà públicament. La capacitat de col·laborar amb els ciutadans serà una competència fonamental del govern.

   3. Delegació: les institucions públiques buscaran actuar com a a plataformes per a la creació de valor públic. En particular, les dades i serveis del govern estaran disponibles de tal forma que altres puguin fàcilment treballar sobre d’ells. Les organitzacions públiques permetran al tots els ciutadans resoldre els seus problemes per ells mateixos tot subministrant les eines, perfils i recursos necessàries. També consideraran als ciutadans com a propietaris de les seves dades personals i els capacitaran per gestionar i controlar la compartició d’aquestes dades.

   Reconeixem que la implementació d’aquests principis necessita el seu temps i que els recursos com els mecanismes de govern s’hauran d’adaptar, però creiem que aquestes seran les claus de l’esforç de transformació de les formes de govern. Els ciutadans ja estan actuant sobre aquestes idees i realitzant transformacions dels serveis públics “des de fora”, ara toca als governs donar suport i accelerar aquest procés.

   Convidem als governs europeus i a la Comissió Europea a incorporar aquests principis en els seus plans d’acció governamentals i a assegurar-se que els ciutadans d’Europa gaudiran dels beneficis d’un govern transparent, participatiu i amb capacitat de delegació tan aviat com sigui possible.

 3. Una declaración abierta para los servicios públicos europeos:

  Las necesidades de la sociedad actual son demasiado complejas como para ser satisfechas por el gobierno solo. Mientras la política gubernamental tradicional procuró automatizar los servicios públicos e incentivar el autoservicio, el mayor impacto de la web estará en la mejora de los servicios mediante la colaboración, la transparencia y la difusión del conocimiento.

  Europa debería aprovechar esta oportunidad y reconstruir la relación entre ciudadanos y el estado abriendo las instituciones públicas y autorizando a los ciudadanos para tomar un papel más activo en los servicios públicos. Como ciudadanos, queremos comprender totalmente todas las actividades emprendidas en nuestro nombre. Queremos poder contribuir en las políticas públicas mientras son desarrolladas, puestos en práctica, y revisadas.

  Queremos estar activamente implicados en el diseño y provisión de los servicios públicos de largo alcance para aportar nuestras opiniones y con cada vez más poder de decisión en nuestras manos. Queremos que todo el espectro de información del gobierno desde los borradores legislativos hasta la información presupuestaria sea de fácil acceso para los ciudadanos, comprensión, reutilización y mezcla. Esto no es porque queramos reducir el papel del gobierno, sino porque la colaboración abierta hará los servicios públicos mejores y mejorará la calidad en la toma de decisiones.

  Sobre estos antecedentes, proponemos tres principios principales para los servicios públicos europeos:

  1.Transparencia: todas las organizaciones del sector público deberían ser ” transparentes por principio” y deberían proveer al público la información clara, actualizada regularmente sobre todos los aspectos de sus actividades y procesos de decisión. También deberían existir mecanismos robustos para que los ciudadanos pudieran destacar las áreas donde les gustaría ver una mayor transparencia. Cuando se proporciona la información, las organizaciones de sector público deberían hacerlo en formatos abiertos, estándar y reutilizables (con, desde luego, el mayor respeto hacia cuestiones privadas).

  2. Participación: el gobierno debería buscar activamente las entradas de la ciudadanía en todas las actividades desde la participación a título de usuario en la formación de los servicios a la participación pública en la formulación de las políticas. Estas entradas deberían ser pública para que otros ciudadanos puedan verlas y el gobierno debería dar respuesta públicamente. La capacidad para colaborar con los ciudadanos debería convertirse función principal de gobierno

  3. Delegación: las instituciones públicas deberían procurar actuar como plataformas para la creación de valor público. En particular, los datos del gobierno y los servicios del gobierno deberían ser puestos a disposición de modo que otros puedan realizar aportaciones con facilidad. Las organizaciones públicas deberían permitir a todos los ciudadanos poder solucionar sus problemas por si mismos proporcionándoles los instrumentos, habilidades y recursos. Ellos también deberían tratar a ciudadanos como los propietarios de su propia información personal y permitirles supervisar y controlar como estos datos son compartidos.

  Reconocemos que la realización de estos principios requerirá tiempo y recursos mientras los mecanismos de gobernanza son adaptados, pero creemos que ellos deberían estar en el centro de los esfuerzos para transformar el gobierno. Los ciudadanos ya actúan sobre estas ideas y están transformando los servicios públicos “desde el exterior”, pero los gobiernos deberían apoyar y acelerar este proceso.

  Nosotros reclamamos a los gobiernos europeos y a la Comisión Europea a incorporar estos principios a sus proyectos de acción eGovernment y garantizar que los ciudadanos de Europa disfruten de las ventajas de tener gobiernos transparentes, participativos, delegativos cuanto antes.

 4. Hi, this is a improved version on Catalan. Will follow another revised again

  Una Declaració Oberta pels Serveis Públics Europeus

  Les necessitats de la societat actual són massa complexes per deixar-les en mans d’un govern en solitari. Mentre les polítiques governamentals tradicionals cercaven automatitzar els serveis públics tot promovent l’autoservei, l’impacte més gran de la Xarxa serà la millora dels serveis mitjançant la col·laboració, la transparència i l’intercanvi del coneixement.

  Europa hauria d’aprofitar aquesta oportunitat i reconstruir la relació entre la ciutadania i l’Estat obrint-se com institucions públiques i facultant als ciutadans el prendre un rol més actiu en els serveis públics.

  Com a ciutadans, volem una participació plena dins totes les activitats empreses en nom nostre. Volem poder fer contribucions a les polítiques públiques a mida que es desenvolupin, implementin i revisin. Volem involucrar-nos activament en el disseny i l’execució dels serveis públics en tot el seu abast per aportar la nostra visió i amb més i més poder de decisió en les nostres mans. Volem que tot l’espectre de la informació governamental, des de els esborranys legislatius fins les dades pressupostaries siguin de fàcil accés, comprensió, re utilització i entremescla . Això no respon al desig de minimitzar el rol dels governs, sinó que una col·laboració oberta millorarà els serveis públics i optimitzarà la presa de decisions.

  Sota aquestes premises, proposem tres principis fonamentals pels serveis públics europeus:

  1. Transparència: Totes les organitzacions del sector públic haurien de ser “transparents per defecte” i haurien de proporcionar a la població informació clara i actualitzada sobre tots els aspectes del seu funcionament i la presa de decisions. També haurien d’enfortir els mecanismes pels ciutadans que vulguin posar en relleu àrees on creuen que cal més transparència. Quan subministrin informació, les organitzacions del sector públic haurien de fer-ho en formats oberts, estàndards i re utilitzables (amb, evidentment, la màxima cura sobre els aspectes de la privacitat).

  2. Participació: el govern buscarà sempre de forma proactiva les aportacions de la ciutadania en totes les seves activitats, des de la participació dels usuaris en el disseny dels serveis fins la participació pública en el disseny de les polítiques. Aquestes aportacions seran públicament visibles pels altres ciutadans i el govern les respondrà públicament. La capacitat de col·laborar amb els ciutadans hauria de ser una competència esencial del govern.

  3. Facultament: les institucions públiques haurien de mirar d’actuar com a plataformes per la creació de valor públic. En particular, les dades i els serveis governamentals haurien d’estar disponibles de tal forma que altres puguin fàcilment bastir a partir d’aquestes bases. Les organitzacions públiques haurien de permetre al tots els ciutadans resoldre els seus problemes per ells mateixos tot subministrant-los-hi les eines, les competències i els recursos necessaris. També haurien de tractar els ciutadans com a propietaris de les seves dades personals i permetre’ls el seguiment i el control de com aquestes dades son compartides.

  Reconeixem que la implementació d’aquests principis prendra temps i recursos donat que caldrà adaptar els mecanismes governamentals, però creiem que haurien de ser al centre dels esforços de transformació de la governació. Els ciutadans ja estan actuant en base a aquestes idees i estan transformant els serveis públics “des de fora”, però els governs haurien de donar suport i acelerar aquest procés.

  Fem una crida als governs europeus i a la Comissió Europea per a que incorporin aquests principis en els seus plans d’acció sobre el eGovern així com que s’assegurin que els ciutadans europeus gaudeixin dels beneficis d’un govern transparent, participatiu i facultatiu tan aviat com sigui possible.

 5. The open declaration in German. Option for further edits: http://etherpad.com/GP25eo6fR4

  Eine offene Deklaration für öffentliche Verwaltungen in Europa

  Die Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft sind zu komplex um von Regierungen alleine gelöst zu werden. Während traditionell in Regierungsstrategien versucht wird Dienstleistungen der Verwaltung zu automatisieren und für ihre Nutzung zu werben, wird der größte Einfluss des Webs in der Serviceverbesserung durch Zusammenarbeit, Transparenz und Wissensteilung erreicht werden.

  Europa sollte die Gelegenheit ergreifen und die Beziehungen zwischen Bürgern und den Staaten durch mehr Verwaltungstransparenz und aktive Teilhabe neu formulieren.
  Als Bürger verlangen wir volle Einsichtnahme in alle Aktivitäten, die in unserem Auftrag stattfinden. Wir wollen zur Entwicklung, Umsetzung und Bewertung von Politik beitragen können. Wir wollen aktiv einbezogen werden in die Gestaltung und das Angebot von Verwaltungsleistungen, mit umfangreichen Möglichkeiten unsere Perspektiven einzubringen und zunehmend mehr Entscheidungsbefugnissen. Wir wollen, dass die gesamte Bandbreite an Informationen der öffentlichen Hand von Gesetzesentwürfen bis zu Haushaltszahlen für Bürger einfach zugänglich, verständlich, wieder- und neu verwendbar ist. Dabei geht es uns nicht darum die Rolle des Staates zu verringern, sondern darum mit offener Zusammenarbeit eine bessere öffentliche Verwaltung mit verbesserten Entscheidungsprozessen zu erreichen.

  Vor diesem Hintergrund schlagen wir drei Kernprinzipien für die öffentlichen Verwaltungen in Europa vor:

  1. Transparenz: Alle Einrichtungen des öffentlichen Sektors sollten “transparent per Grundeinstellung” sein. Die Öffentlichkeit sollte mit klaren, regelmäßig aktualisierten Informationen zu allen Aspekten staatlicher Vorgänge und Entscheidungsprozesse versorgt werden. Es gilt, zuverlässige Mechanismen zu etablieren, die es Bürgerinnen und Bürgern erlauben, auf Bereiche mit noch mangelnder Transparenz hinzuweisen. Wenn öffentliche Einrichtungen Informationen bereitstellen, so sollte dies auf Basis offener, standardisierter und wiederverwendbarer Formate erfolgen (dabei sind selbstverständlich alle Datenschutzanforderungen zu berücksichtigen).

  2. Partizipation: Politik und Verwaltung sollten proaktiv die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger suchen, von der Ermittlung von Nutzeranforderungen bei der Gestaltung von Verwaltungsleistungen bis zu öffentlicher Beteiligung an politischen Entscheidungen. Die Eingaben und staatliche Reaktionen sollten öffentlich sein, so dass andere Bürger diese einsehen können. Die Zusammenarbeit mit Bürgern sollte zu einer Kernkompetenz der Staaten werden.

  3. Selbstverantwortung: Öffentliche Einrichtungen sollten sich als Plattformen für Wertschöpfung verstehen. Besonders Verwaltungsdaten und -leistungen sollten in einer Weise bereitgestellt werden, die es anderen erlaubt darauf aufzubauen. Öffentliche Einrichtungen sollten alle Bürgerinnen und Bürger durch die Bereitstellung von Werkzeugen, Fähigkeiten und Resourcen in die Lage versetzen, bestehende Probleme selbst zu lösen. Bürger sollten als Eigentümer ihrer persönlichen Daten behandelt werden: Sie sollten überwachen und kontrollieren können, wie ihre Daten verwendet und freigegeben werden.

  Wir erkennen an, dass es Zeit und Kraft kosten wird, bis diese Prinzipien umgesetzt sind, da bestehende Steuerungsmechanismen angepasst werden müssen. Wir glauben aber, diese Prinzipien sollten im Fokus aller Anstrengungen zur Verwaltungsmodernisierung stehen. Bürgerinnen und Bürger haben bereits begonnen diese Leitideen in die Tat umzusetzen und die öffentliche Verwaltung “von außen” zu verändern. Politik und Verwaltung sollten diese Aktivitäten unterstützen und beschleunigen.

  Wir rufen die Europäischen Staaten und die Europäische Kommission dazu auf, diese Prinzipien in ihre eGovernment Maßnahmenpläne aufzunehmen und sicherzustellen, dass Europas Bürgerinnen und Bürger die Vorteile einer transparenten, partizipativen und befähigenden Verwaltung so bald wie möglich erfahren können.

 6. Uma declaração aberta sobre os Serviços Públicos Europeus

  As necessidades da sociedade actual são demasiado complexas para serem supridas apenas pelos governos. Enquanto as políticas tradicionais dos governos procuram automatizar os serviços públicos e encorajar o self-service, o maior impacto da web será melhorar os serviços através da colaboração, transparência e partilhada de conhecimento.

  A Europa deve agarrar esta oportunidade para reconstruir a relação entre os cidadãos e o Estado através da abertura das instituições e dando aos cidadãos a oportunidade de terem um papel mais activo no que respeita os serviços públicos.

  Como cidadãos queremos ter um conhecimento pleno de todas as actividades realizadas em nosso prol. Queremos poder dar o nosso contributo para as políticas públicas à medida que elas são desenvolvidas, implementadas e revistas. Queremos estar activamente envolvidos no esboço e na disponibilização de serviços públicos abrangentes de forma a contribuir com os nossos pontos de vista tendo cada vez mais decisões nas nossas mãos. Queremos que os cidadãos possam aceder, perceber, reutilizar e analisar com facilidade todo o espectro de informação desde o esboço da legislação aos dados do orçamento. Não porque queiramos diminuir o papel do governo, mas porque a colaboração aberta irá tornar melhores os serviços públicos e irá melhorar a qualidade da tomada de decisões.

  Assim, propomos três princípios basilares para os serviços públicos Europeus:

  1. Transparência: todas as organizações do sector público devem ser “transparentes por defeito” e devem dar ao público informação, clara e actualizada com frequência, sobre todos os aspectos das suas operações e processos de tomada de decisão. Também devem existir mecanismos robustos para que os cidadãos possam destacar as áreas nas quais gostariam de ver maior transparência. Quando fornecem informação, as organizações públicas devem fazê-lo em formatos abertos e reutilizáveis (tendo sempre em conta as questões do foro da privacidade).

  2. Participação: os governos devem procurar proactivamente, para todas as suas actividades, os inputs dos cidadãos, desde o envolvimento dos utilizadores na modelação dos serviços públicos passando pela participação pública na estruturação de políticas. Estes inputs devem ser públicos para que outros cidadãos possam ter conhecimento e para que o governo a eles responda publicamente. A capacidade de colaboração com os cidadãos deveria tornar-se uma competência basilar dos governos.

  3. Delegação de poder: as instituições públicas devem procurar agir como plataforma para a criação de valor público. Sobretudo, os dados e serviços do governo devem ser disponibilizados em formatos que permitam que, facilmente, se construa em cima. As organizações públicas deveriam oferecer aos cidadãos a capacidade de resolver os problemas por si mesmos, fornecendo-lhes as ferramentas adequadas para tal. Deveriam também tratar os cidadãos como os donos dos seus dados e oferecer-lhes a possibilidade de monitorizar e controlar a forma como esses dados são partilhados.

  Reconhecemos que serão necessários tempo e recursos até que estes princípios sejam implementados pois os mecanismos de governação terão de ser adaptados a esta nova realidade, mas acreditamos que devem estar no centro dos esforços para transformar os governos. Os cidadãos já estão a agir de uma forma consentânea com estas ideias “de fora”, mas os governos devem apoiar e acelerar este processo.

  Pedimos a todos os governos europeus e à Comissão Europeia que incorpore estes princípios nos seus planos de acção para o eGovernment e assegurem que os cidadãos Europeus possam gozar os benefícios de um governo transparente, participativo e que delegue mais o seu poder, o mais rapidamente possível.

  • Brazilian Portuguese Version

   Versão em Português do Brasil

   Uma declaração aberta sobre os Serviços Públicos Europeus

   As necessidades da sociedade atual são demasiadamente complexas para serem supridas apenas pelos governos. Enquanto as políticas tradicionais dos governos procuram automatizar os serviços públicos e encorajar o auto-serviço, o maior impacto da web será melhorar os serviços através da colaboração, transparência e compartilhamento do conhecimento.

   A Europa deve aproveitar esta oportunidade para reconstruir a relação entre os cidadãos e o Estado através da abertura das instituições e provendo aos cidadãos a oportunidadede ter um papel mais ativo no que diz respeito aos serviços públicos.

   Como cidadãos queremos ter um conhecimento pleno de todas as atividades realizadas em nosso favor. Queremos poder contribuir para as políticas públicas à medida que elas são desenvolvidas, implementadas e revistas. Queremos estar ativamente envolvidos no desenvolvimento e na disponibilização de serviços públicos abrangentes de forma a contribuir com nossas visões e com o poder de decisão cada vez mais em nossas mãos. Queremos que todo o espectro de informação, desde o esboço da legislação até os dados do orçamento, possam ser acessados, entendidos, reutilizados e analisados com facilidade. Não porque queiramos diminuir o papel do governo, mas porque a colaboração aberta irá tornar melhores os serviços públicos e irá melhorar a qualidade da tomada de decisão.

   Assim, propomos três princípios centrais para os serviços públicos Europeus:

   1. Transparência: todas as organizações do setor público devem ser transparentes por princípio e devem fornecer ao público informação clara e atualizada sobre todos os aspectos de suas operações e processos de tomada de decisão. Também devem existir mecanismos robustos para que os cidadãos possam destacar as áreas nas quais gostariam de ver maior transparência. Ao fornecerem informação, as organizações públicas devem fazê-lo em formatos abertos, padronizados e reutilizáveis (com, obviamente, total atenção às questões de privacidade).

   2. Participação: os governos devem procurar proativamente a contribuição dos cidadãos em todas as suas atividades, desde o envolvimento dos usuários na modelagem dos serviços até a participação do público na definição de políticas. Estas contribuições devem ser públicas para que outros cidadãos possam visualizá-las e o governo deve respondê-las publicamente. A capacidade de colaborar com os cidadãos deve tornar-se uma competência básica dos governos.

   3. Delegação de poder: as instituições públicas devem procurar atuar como plataforma para a criação de valor público. Em particular, os dados e serviços do governo devem ser disponibilizados de maneira que se possa desenvolver facilmente sobre eles. As organizações públicas deveriam habilitar os cidadãos a resolverem seus problemas pessoalmente, fornecendo-lhes ferramentas, habilidades e recursos necessários. Deveriam também tratar os cidadãos como os donos dos seus próprios dados pessoais e habilitando-os a monitorar e controlar como esses dados são compartilhados.

   Reconhecemos que é necessário tempo e recursos para implementar estes princípios visto que os mecanismos de governo terão de se adaptar a esta nova realidade, mas acreditamos que devem estar no centro dos esforços de transformação dos governos. Os cidadãos já estão atuando nestas ideias e transformando os serviços públicos “de fora para dentro”, mas os governos devem apoiar e acelerar este processo.

   Pedimos a todos os governos europeus e à Comissão Europeia que incorpore estes princípios nos seus planos de ação para eGovernment e assegurem que os cidadãos Europeus possam desfrutar os benefícios de um governo transparente, participativo e que delegue mais o seu poder, o mais breve possível.

 7. The Open Declaration in Romanian

  DECLARATIE DESCHISA

  O declaratie deschisa asupra serviciilor publice europene

  Nevoile societatii contemporane sunt prea complexe pentru a fi satisfacute independent de guverne. In paralel cu politicile guvernamentale traditionale vizand automatizarea serviciilor publice si incurajarea auto-servirii, cel mai important impact al web-ului va fi asupra imbunatatirii serviciilor prin colaborare, transparenta si impartasirea cunostintelor.

  Europa ar trebui sa imbratiseze aceasta oportunitate si sa recladeasca relatia dintre cetateni si stat printr-o deschidere a institutiilor publice si prin incurajarea cetatenilor pentru a juca un rol mai activ in serviciile publice.
  Ca cetateni, dorim sa beneficiem de totala transparenta pentru toate activitatile desfasurate in numele nostru. Dorim sa putem contribui la elaborarea, implementarea si revizuirea politicilor publice. Dorim sa fim activ implicati in elaborarea si oferirea serviciilor publice cu o marja mai larga pentru exprimarea opiniilor noastre si cu tot mai multe decizii lasate la latitudinea noastra. Dorim ca intreg spectrul de informatii guvernamentale – de la proiectele de lege, la datele din buget – sa fie usor de accesat, inteles, reutilizat si recombinat pentru cetateni. Si aceasta nu pentru ca am dori sa reducem rolul guvernului, ci deoarece colaborarea deschisa va duce la imbunatatirea serviciilor publice si va spori calitatea actului de decizie.
  Pe acest fundal, propunem trei principii-cheie pentru serviciile publice europene:

  1. Transparenta: toate organizatiile din sectorul public ar trebui sa fie “transparente prin definitie” si ar trebui sa ofere publicului informatii clare, actualizate regulat asupra tuturor aspectelor functionarii lor si proceselor decizionale din cadrul lor. Ar trebui de asemenea sa existe mecanisme robuste care sa permita cetatenilor sa evidentieze domeniile unde ar dori sa vada mai multa transparenta. Informatiile ar trebui puse la dispozitie de organizatiile din sectorul public in formate deschise, standard, reutilizabile (desigur, cu respectarea deplina a clauzelor de confidentialitate).

  2. Participare: guvernele ar trebui sa solicite in mod pro-activ opinia cetatenilor pentru toate activitatile lor , de la implicarea utilizatorilor in proiectarea serviciilor, la participarea publicului la elaborarea politicilor. Aceste opinii ar trebui sa fie publice si accesibile tuturor cetatenilor si guvernul ar trebui sa le raspunda, de asemenea, in public. Capacitatea de a colabora cu cetatenii ar trebui sa devina o competenta-cheie a guvernarii.

  3. Crearea infrastructurii necesare si incurajarea participarii: institutiile publice ar trebui sa incerce sa joace rolul unor platforme pentru crearea valorilor publice. Mai precis, datele si serviciile guvernamentale ar trebui facute disponibile astfel incat terte parti sa le poata cu usurinta folosi ca baza de plecare. Organizatiile publice ar trebui sa dea tuturor cetatenilor posibilitatea de a-si rezolva propriile probleme prin punerea la dispozitie de instrumente, capabilitati si resurse. De asemenea, ar trebui sa-i trateze pe cetateni ca pe proprietarii datelor lor personale si sa le dea posibilitatea sa monitorizeze si sa controleze modul de accesare al acestor date.

  Suntem constienti ca implementarea acestor principii va necesita timp si resurse pentru adaptarea mecanismelor de guvernare, dar credem ca aceasta ar trebui sa fie esenta eforturilor de transformare a guvernarii. Cetatenii actioneaza deja pe baza acestor idei si transforma serviciile publice “din afara”, dar guvernele ar trebui sa sprijine si sa accelereze acest proces.

  Chemam guvernele europene si Comisia Europeana sa incorporeze aceste principii in planurile lor de actiune pentru eGuvernare si sa se asigure ca cetatenii Europei se vor bucura de beneficiile guvernarii transparente, participative, capacitative cat mai curand posibil.

 8. Dichiarazione aperta sui servizi pubblici europei.

  Le necessita’ della società contemporanea sono troppo complesse per essere soddisfatte dalla sola azione pubblica. Laddove le politiche di governo tradizionali hanno cercato di razionalizzare i servizi pubblici, secondo un meccanismo di “self-service”, il contributo maggiore del web sarà nel miglioramento dei servizi attraverso la collaborazione, la trasparenza e la condivisione delle conoscenze. L’Europa deve cogliere questa opportunità, per ricostruire il rapporto tra cittadini e Stato “aprendo” le istituzioni pubbliche e offrendo i mezzi ai cittadini per assumere un ruolo più attivo nei servizi pubblici.

  Come cittadini, vogliamo poter conoscere a fondo tutte le attività svolte per nostro conto. Vogliamo essere in grado di contribuire alle scelte pubbliche: al loro sviluppo, attuazione e verifica. Vogliamo essere attivamente coinvolti nella progettazione e nella realizzazione dei servizi pubblici; avere concrete possibilità di contribuire con le nostre opinioni; avere sempre più potere decisionale nelle nostre mani.

  Vogliamo che l’intero spettro di informazioni prodotte dalle amministrazioni, da un progetto di legge ai dati di bilancio, siano per i cittadini facilmente accessibili, comprensibili, riutilizzabili e “remixabili” con altro materiale. Questo non perché si voglia sminuire il ruolo delle amministrazioni, ma perché una collaborazione aperta potrà rendere migliori i servizi pubblici e darà maggior qualità al processo decisionale.
  Sulla base di queste premesse, vi proponiamo dunque tre principi fondamentali per i servizi pubblici in Europa:

  1. Trasparenza: tutti gli enti del settore pubblico dovrebbero essere “trasparenti per default” e dovrebbero fornire al pubblico informazioni chiare, regolarmente aggiornate su ogni aspetto operativo e sui processi decisionali al proprio interno. Si dovrebbe anche pensare a meccanismi efficaci affinché i cittadini possano evidenziare le aree dove si desidera maggior trasparenza. Quando forniscono informazioni, le amministrazioni pubbliche dovrebbero farlo con formati aperti, standard e riutilizzabili (sebbene ovviamente, nel pieno rispetto della privacy).

  2. Partecipazione: i governi dovrebbero promuovere attivamente l’accesso dei cittadini in ogni attività pubblica, dal coinvolgimento degli utenti nella definizione dei servizi, alla partecipazione nel processo di decisioni pubbliche. Tale partecipazione dovrebbe essere pubblica e visibile da ogni altro cittadino, e le amministrazioni dovrebbero essere tenute a rispondere ad essa. La capacità di collaborare con i cittadini deve diventare una competenza centrale di governo.

  3. “Empowerment”: le istituzioni pubbliche dovrebbero agire come piattaforme per la creazione di valore pubblico. In particolare, i dati del governo e delle amministrazioni pubbliche dovrebbero essere resi disponibili, in modo che altri possano facilmente lavorarci e contribuire. Gli enti pubblici dovrebbero rendere possibile che i cittadini risolvano autonomamente i propri problemi: fornendo strumenti, competenze e risorse. Si dovrebbe inoltre considerare i cittadini come proprietari dei propri dati personali e consentire loro di monitorare ed avere controllo su come questi dati sono condivisi.

  Ci rendiamo conto che l’attuazione di questi principi richiederà tempo e risorse, in quanto si dovranno adottare opportuni meccanismi di governance, ma crediamo che questo dovrebbe essere al centro degli sforzi per trasformare la pubblica amministrazione. Molti privati stanno già agendo sulla base di queste idee e trasformando i servizi pubblici “dall’esterno”: ma i governi dovrebbero sostenere e accelerare questo processo.
  Chiediamo ai governi europei e alla Commissione Europea di inserire tali principi nel piano di “eGovernment” e di garantire che i cittadini europei beneficino quanto prima possibile dei vantaggi provenienti da trasparenza, di partecipazione, maggiori diritti.

 9. Een open Declaratie over Europese Publieke Dienstverlening (Dutch)

  De vraagstukken van de moderne samenleving zijn te ingewikkeld om door overheden alleen te worden opgelost. Terwijl het traditionele overheidsbeleid probeert publieke diensten te automatiseren en zelfbediening aan te moedigen, zal de grootste invloed van web 2.0 zijn om dienstverlening te verbeteren door samenwerking, transparantie en kennisdeling.
  Europa moet deze gelegenheid aangrijpen om de relatie tussen burger en overheid op nieuwe leest te schoeien door publieke instituties open te stellen en burgers toe te rusten voor een meer actieve rol in de publieke dienstverlening.
  Als burgers willen we volledig inzicht in alle activiteiten die in ons belang worden ondernomen. Wij willen een bijdrage kunnen leveren aan overheidsbeleid op het moment dat dit wordt ontwikkeld, uitgevoerd en geevalueerd. Wij willen actief worden betrokken in het ontwerp en de levering van publieke diensten, met voldoende gelegenheid om onze visie te geven en met meer en meer beslissingsmogelijkheden in onze handen. Wij willen dat alle overheidsinformatie van wetsontwerp tot begrotingscyclus voor burgers toegankelijk, begrijpelijk, toepasbaar en herbruikbaar wordt. Het gaat er niet om de rol van de overheid terug te dringen, ons doel is dat open samenwerking zal leiden tot betere dienstverlening en hogere besluitvormingskwaliteit.

  Tegen deze achtergrond stellen wij drie kernbeginselen voor waaraan Europese publieke dienstverlening moet voldoen:

  1. Transparantie
  Alle overheidsorganisaties moeten “transparant zijn, tenzij” en moeten het publiek voorzien van duidelijke, actuele informatie over alle aspecten van hun functioneren en besluitvorming. Er moeten ook robuuste mechanismen komen waarmee burgers grotere inzichtelijkheid kunnen afdwingen op die terreinen waar zij dit nodig achten. Overheidsinstellingen moeten hun informatie openbaar maken overeenkomstig open standaarden en in herbruikbaar formaat (waarbij uiteraard volledig recht wordt gedaan aan privacy aspecten).

  2. Participatie
  De overheid dient proactief te streven naar inbreng van burgers in al haar activiteiten, van gebruikersbetrokkenheid bij het inrichten van diensten tot publieke participatie in de beleidsontwikkeling. Deze input dient openbaar te zijn voor andere burgers en de overheid behoort er in het openbaar op te reageren. De vaardigheid om met burgers samen te werken, moet een kerncompetentie van de overheid worden.

  3. Zelfredzaamheid
  Overheidsorganen moeten zich omvormen tot platforms voor publieke waardecreatie. Met name moet overheidsdata op zodanige wijze beschikbaar komen dat anderen daarop kunnen voortbouwen. Overheidsorganen dienen burgers in staat te stellen hun problemen zelf op te lossen door hen de benodigde instrumenten en middelen te verschaffen. Zij moeten burgers ook behandelen als eigenaars van hun eigen persoonsgegevens en hen de kans bieden te checken hoe deze gegevens worden gedeeld.

  Wij realiseren ons dat de uitvoering van deze beginselen tijd en moeite kost omdat besturingsmechanismen moeten worden aangepast, maar wij zijn van mening dat dit het hart is van beoogde transformatie van de overheid. Burgers handelen al naar deze ideeen om de publieke dienstverlening “van buiten af” te veranderen, maar overheden moeten dit proces ondersteunen en versnellen.

  Wij roepen Europese overheden en de Europese Commissie op om deze beginselen in hun actieprogramma’s in te bedden zodat de burgers van Europa zo spoedig mogelijk kunnen profiteren van de voordelen van een transparante, participatieve en ontvankelijke overheid.

 10. […] di più fare un’altra cosa, e cioè fare una versione italiana. La traduzione esiste già (qui: grazie a Francesco e a Gianluca che ha lanciato l’idea). Qualcuno, oltre a me, avrebbe […]

 11. […] pubblici europei Invito tutti i lettori di Cronache dell’e-government a sottoscrivere la Dichiarazione aperta sui servizi pubblici europei, un documento importante, che chiede alle istituzioni europee di impegnarsi per far sì che i […]

 12. French version. Version Française

  Une déclaration ouverte sur les Services Publics Européens

  Les besoins de la société actuelle sont trop compliqués pour que le gouvernement seul puisse y répondre. Alors que les politiques traditionnelles du gouvernement ont jusqu’à présent utilisé les technologies de l’information pour automatiser les services publiques et encourager le self-service, l’impact la plus importante du web consistera à améliorer les services par le biais de la collaboration, la transparence et le partage des connaissances.

  L’Europe devrait saisir cette opportunité et reconstruire la relation entre les citoyens et les Etats en ouvrant les Institutions publiques et en encourageant les citoyens à participer activement dans les services publiques.

  En tant que citoyens, nous souhaitons avoir connaissances de toutes les activités qui sont lancées en notre nom. Nous voulons pouvoir contribuer au politiques publiques pendant qu’elles sont créées, mises en place et évaluées. Nous voulons être impliqués activement pour définir et mettre en place les services publiques avec un éventail plus large sur lequel nous pouvons offrir nos perspectives et avec davantage de décisions dans nos mains. Nous voulons que toutes les informations détenues par le gouvernement soient dans nos mains, depuis les Lois en discussion, jusqu’au budget, et que cette information soit facilement accessible, compréhensible, réutilisable et remixable ( dans d’autres présentations par exemple). Ce n’est pas parce que nous souhaitons réduire le rôle du gouvernement, mais parce qu’une collaboration ouverte améliorera les services publiques et la qualité des décisions prises.
  Dans ce contexte, nous proposons 3 principes clés pour les services publiques Européens:

  1. la Transparence: toutes les organisations du secteur publique devraient être transparentes par défaut. Elles devraient informer régulièrement le public de l’avancée des projets sur lesquels ils travaillent (le fond) et leurs modes de décision (la forme). Il faudrait mettre en place des mécanismes robustes pour que les citoyens puissent souligner les sujets et domaines dans lesquels ils souhaitent plus de transparence. Les organisations du secteur publique devraient distribuer de l’information d’une façon ouverte, standardisée, et réutilisable (en respectant évidemment les restrictions liées aux données personnelles).

  2.la Participation: le gouvernement devrait chercher activement les contributions des citoyens dans toutes ses activités depuis l’implication des utilisateurs du service publique pour modeler les services, jusqu’à la participation citoyenne pour définir les politiques publiques. Ces contributions devraient être publiquement visibles par tous les citoyens et le gouvernement devrait y répondre publiquement. La capacité à collaborer avec les citoyens doit devenir une compétence centrale des gouvernements.

  3.La Prise de responsabilité: les institutions publiques devraient agir comme des plate-formes de création de valeur publique. Par exemple, les données et services gouvernementaux devraient être mis à la disposition d’une façon qui permet de facilement travailler dessus, les réutiliser, les améliorer. Les organisations publiques devraient permettre aux citoyens de résoudre eux-même leurs problèmes en leur donnant les outils, compétences et ressources nécessaires pour ce faire. Elles devraient aussi considérer les citoyens comme les personnes responsables de leurs données propres et leur permettre de contrôler comment ces données sont partagées.

  Nous reconnaissons que la mise en oeuvre des ces principes va prendre du temps et des ressources car les mécanismes de gouvernance devront être adaptés, mais nous croyons que ces principes devraient être au coeur des efforts pour transformer les gouvernements. Les citoyens sont déjà prêts à agir sur ces idées et à transformer les services publiques « de l’extérieur ». Les gouvernements devraient soutenir et accélérer cette transformation.
  Nous appelons tous les gouvernements Européens, et la Commission Européenne à incorporer ces principes dans leurs plan d’action eGouvernementaux et de s’assurer que les citoyens Européens bénéficient de gouvernements transparents, participatifs et encourageant la prise de responsabilité dès que possible.

 13. […] Qui trovate la traduzione di tutto il documento che in breve prevede: […]

 14. La trasparenza è un dovere della PA ed un diritto del cittadino!

 15. DECLARACIÓN
  ABERTA

  Aprobaa aquí!

  Unha Declaración
  Aberta sobre os Servizos Públicos Europeos

  Aínda que as políticas do goberno tradicional tratan
  de automatizar os servizos públicos e fomentar a auto-servizo, o
  maior impacto da Rede será na mellora dos servizos a través da
  colaboración, da transparéncia e de compartir os coñecimentos.

  Europa debería aproveitar esta oportunidade e
  reconstruír as relacións entre os cidadáns eo Estado pola apertura
  das institucións públicas e a capacitación dos cidadáns para
  asumiren un papel máis activo nos servizos públicos.

  Como cidadáns, queremos unha visión completa de todas as
  actividades desenvolvidas no noso nome. Queremos ser capaces de
  contribuir en como son desenvolvidas, implementadas e revisadas as
  políticas públicas. Queremos participar activamente no deseño e
  prestación dos servizos públicos con gran marxe para contribuir
  coas nosas opinións e con decisións cada vez máis nas nosas mans.
  Queremos que todo o espectro de información do goberno desde o
  borrador proxecto lexislativo ate os datos do orzamento sexa para os
  cidadáns de fácil aceso, comprensión, re-utilización e
  re-mistura. Isto non é porque queramos reducir o papel do goberno,
  senón porque a colaboración aberta fará mellores servizos públicos
  e mellorará a cualidade da toma de decisións.

  Neste contexto, propomos tres princípios fundamentais
  de servizos públicos europeos:

  1. Transparencia:
  Todas as organizacións do sector público debe ser “transparente
  por defecto" e deben proporcionar ao público informacións
  claras, con regularidade, información actualizada sobre todos os
  aspectos das súas operacións e procesos decisorios. Tamén debe
  haber mecanismos robustos para que os cidadáns destaquen as áreas a
  onde se quere ver unha maior transparéncia. Ao entregar a
  información, as organizacións do sector público deben facelo en
  formatos abertos, estándar e reutilizables (naturalmente, con pleno
  respecto ás cuestións de privacidade).

  2.
  Participación
  : O goberno debe
  procurar pro-activamente a participación dos cidadáns en todas as
  súas actividades desde a implicación dos usuarios na definición
  dos servizos á participación do público na elaboración de
  políticas. Esta aportación debe ser pública a vista dos demais
  cidadáns e o goberno ten que responder a ela publicamente. A
  capacidade de colaborar cos cidadáns debe converterse nunha
  competencia central do goberno.

  3. Empoderamento:

  As institucións públicas deben procurar actuar como plataformas
  para a creación de valor público. En particular, os datos do
  goberno e os servizos públicos deben estar dispoñibles de xeito que
  outros podan agregalos facilmente. Os organismos públicos deben
  permitir que todos os cidadáns resolvan os seus problemas por si
  mesmos, introducindo ferramentas, coñecementos e recursos. Deben
  tratar aos cidadáns como donos dos seus propios datos persoais e
  permitir-lles seguir e controlar o xeito en que estes datos son
  compartidos.

  Recoñecemos que a implantación destes principios vai
  levar tempo e recursos xa que os mecanismos de goberno terán que ser
  adaptados, pero cremos que deben estar no centro dos esforzos para
  transformar o goberno. Os cidadáns xa están actuando nestas ideas e
  transformando os servizos públicos "desde fóra", pero os
  gobernos deben apoiar e acelerar este proceso.

  Exhortamos aos gobernos europeos e a Comisión Europea
  a incorporar estes principios nos seus plans de acción en liña e
  garantir que os cidadáns de Europa gocen dos beneficios do goberno
  transparente, participativo e capacitador o máis axiña posible.

 16. I forgot to say that my translation in to Galician (Galego). Also I think now that a better translation for Empowerment is needed. I suggest Empowerment= Delegación

 17. Desde http://www.itelligent.es y http://www.iboof.com

  Estamos de acuerdo.

  We strongly support the declaration.

  Animo,
  Jaime

 18. Estoy de acuerdo con esta declaración de intenciones.

  Un cordial saludo,

  Manuel

 19. […] di abilitazione dei cittadini (empowerment). Questo è il testo (nel sito è disponibile anche una traduzione italiana): An Open Declaration on European Public […]

 20. What are you waiting to put online the Open Declaration already translated? the webmaster is on Holidays? Sorry, but we have been waiting more than reasonable.

 21. Nice to meet you too…
  Just as an example of what I mean, you can see the the links to the translations in the right bar here: http://www.noooxml.org/petition

 22. Detta är en ren Google-översättning till Svenska men den är faktiskt helt OK. Tänkte att det är bättre att jag inte manipulerar texten och “förbättrar”, den får ske i nästa steg.

  En öppen deklaration om europeiska offentliga tjänster Behoven i dagens samhälle är alltför komplexa för att kunna uppfyllas av regeringen ensam. Medan traditionella regeringens politik syftade till att automatisera de offentliga tjänsterna och uppmuntra självbetjäning, den största effekten på webben kommer att förbättra tjänsterna genom samarbete, öppenhet och kunskapsutbyte. Europa bör ta tillfället i akt och återskapa förhållandet mellan medborgarna och staten genom att öppna upp offentliga institutioner och genom att ge medborgarna att ta en mer aktiv roll i offentliga tjänster. Som medborgare vill vi ha full insyn i all verksamhet som bedrivs på våra vägnar. Vi vill kunna bidra till den offentliga politiken eftersom de utvecklas, genomförs och granskas. Vi vill aktivt medverka i att utforma och tillhandahålla offentliga tjänster med omfattande möjligheter att bidra med våra synpunkter och med fler och fler beslut i våra händer. Vi vill att hela spektrumet av myndighetsinformation i lagförarbeten till budget data vara lätt för medborgarna att inhämta, förstå, återanvända och remix. Det är inte för att vi vill minska statens roll, utan därför öppet samarbete kommer att förbättra de offentliga tjänsterna och förbättra kvaliteten i beslutsfattandet. Mot denna bakgrund föreslår vi tre grundläggande principer för den europeiska offentliga tjänster: 1. Öppenhet: alla offentliga organisationer bör vara "transparent som standard" och ska ge allmänheten klar, regelbundet uppdaterad information om alla aspekter av sin verksamhet och beslutsfattande processer. Det bör också vara robusta mekanismer för medborgarna att belysa områden där de skulle vilja se ytterligare öppenhet. När uppgifter bör de offentliga organisationer göra det i öppna, standardiserade och återanvändbara format (för naturligtvis full hänsyn till integritetsfrågor). 2. Deltagande: Regeringen bör aktivt söka Medborgarna i all sin verksamhet från användarnas delaktighet i utformningen av tjänster till allmänhetens deltagande i beslutsfattandet. Denna ingång bör vara offentliga för andra medborgare att visa och regeringen bör offentligt svara på det. Förmågan att samarbeta med medborgarna ska bli en kärnkompetens för regeringen. 3. Empowerment: offentliga institutioner bör sträva efter att fungera som plattformar för allmänheten värdeskapande. Framför allt bör offentliga uppgifter och myndighetstjänster göras tillgängliga på ett sätt som andra lätt kan bygga vidare på. Offentliga organisationer bör göra det möjligt för alla medborgare att lösa sina problem för sig själva genom att tillhandahålla verktyg, kompetens och resurser. De bör även behandla medborgarna som ägare av sina egna personuppgifter och ge dem möjlighet att övervaka och kontrollera hur dessa data delas. Vi inser att genomföra dessa principer kommer att ta tid och resurser som styrningsmekanismer kommer att behöva anpassas, men vi anser att de bör stå i centrum för ansträngningarna att omvandla regeringen. Medborgarna är redan agerar på dessa idéer och omvandla den offentliga tjänster "från utsidan", men regeringarna bör stödja och påskynda denna process. Vi uppmanar de europeiska regeringarna och Europeiska kommissionen att införliva dessa principer i sina e-förvaltning handlingsplaner och se till att EU: s medborgare åtnjuter fördelarna av öppen, delaktighet, ge regeringen så snart som möjligt.

  • Formateringen försvann, det var inte min avsikt, sorry.

   • Potrebe danasnjeg drustva su previse kompleksne da bi bile zadovoljene samo od organa javne uprave. Dok tradicionalni oblici upravljanja teze automatizaciji javnog servisa i ohrabruju samo-usluzivanje, djelotvornost weba ce se najvise ocitovati u unapredjenju servisa kroz saradnju, transparentnost i razmjenu informacija.
    Evropa bi morala prigrliti ovu priliku i rekonstruisati relaciju izmedju gradjana i drzave otvaranjem javnih institucija i opunomocavanjem gradjana da preuzmu aktivniju ulogu u javnom servisu.
    Kao gradjani, mi trazimo potpun uvid u sve aktivnosti koje se preduzimaju u ime naseg interesa. Mi trazimo mogucnost da ucestvujemo u javnoj politici – u njezinom planiranju, sprovodjenju i vrednovanju.
    Zahtjevamo da budemo aktivno ukljuceni u oblikovanje i sprovodjenje javnog servisa putem siroke platforme za iznosenje nasih stavova te tako sto cemo sve vise odluka donositi sami. Mi trazimo da cijeli spektar drzavnih informacija – od nacrta zakona do budzetskih podataka bude svim gradjanima lako dostupan,da gradjani imaju pravo preuzimati i koristiti informacije u razlicitim kontextima te korigovati ih po potrebi. Ne zbog toga da bi ogranicili ulogu javne uprave, vec zbog toga sto ce otvorena saradnja poboljsati javni servis i unaprijediti kvalitet procesa odlucivanja.
    Na toj osnovi, mi predlazemo tri temeljna principa za Evropski javni servis:

    1. Transparentnost: Sve organizacije iz javnog sektora trebaju usvojiti transparentnost kao standard, pruzati javnosti jasne i redovno updatirane informacije o svim aspektima djelovanja njihovih organizacija kao i procesa odlucivanja. Potrebno je takodje postojanje robusnih mehanizama koji omogucavaju gradjanima da naglase koja su to podrucja u kojima traze vise transparentnosti.Javni sektor treba pri pruzanju informacija koristiti otvorene, standardne i forme koje se mogu koristiti i u drugim kontekstima (naravno uz postovanje privatnosti).

    2. Ucesce: Vlada treba pro-aktivno traziti ucesce gradjana u svim aktivnostima – od ukljucivanja korisnika u oblikovanje servisa – do ucestvovanja javnosti u kreiranju politike. Ovo ucesce treba biti javno i dostupno za uvid drugim gradjanima kao sto i reagovanje vlade treba biti javno. Sposobnost saradnje sa gradjanima treba postati temeljna kompetencija vlade.

    3. Ovlascivanje: Javne institucije trebaju aktivno agirati kao platforma za kreiranje javnog interesa. Od narocite vaznosti je da vladine informacije i javni servisi budu pristupacni na nacin koji drugima omogucava nadogradnju. Javne organizacije trebaju omoguciti svim gradjanima da sami rjesavaju svoje probleme tako sto ce im pruziti za to odgovarajuce alate , znanja i resurse. Vlada treba takodje tretitati gradjane kao vlasnike njihovih licnih podataka i omoguciti im pracenje i kontrolu upotrebe istih.
    Jasno nam je da implementacija ovih principa zahtijeva vrijeme i resurse posto mehanizmi javne uprave moraju proci kroz proces adaptacije ali vjerujemo da ce oni (principi) sacinjavati jezgru aktivnosti u transformaciji javnog sektora
    Gradjani vec djeluju rukovodeci se ovim idejama, transformisuci javni servis “iz vana”, ali vlada treba podrzati i ubrzati te procese.
    Mi pozivamo Evropske vlade i Evropsku Komisiju da unesu ove principe u svoj eGoverment akcioni plan i tako osiguraju da gradjani Evrope sto je prije moguce osjete prednosti javnog servisa zasnovanog na transparentnosti, ucescu i ovlascivanju.

  • “Tänkte att det är bättre att jag inte manipulerar texten och “förbättrar”,”

   Jörgen, hur tänkte du då??

 23. Qaiku/Twitter community from Finland is making an translation effort here: http://etherpad.com/9zPbgoXrzs

  Current version (29.1.2010) in Finnish:

  —-CLIP—
  Avoin julistus Euroopan julkisista palveluista

  Nykypäivän yhteiskunnan tarpeet ovat liian monimutkaisia jätettäväksi yksinomaan hallinnon ratkaistaviksi. Kun perinteiset hallintomallit ovat pyrkineet automatisoimaan julkisia palveluja ja rohkaisemaan itsepalveluihin, niin netin suurin vaikutus julkishallintoon tulee olemaan palvelujen parantamisessa yhteistyön, läpinäkyvyyden ja tiedon jakamisen kautta.

  Euroopan tulisi tarttua tähän mahdollisuuteen ja rakentaa kansalaisten ja valtion suhde uudelle pohjalle avaamalla julkisia instituutioita ja voimaannuttamalla kansalaisia ottamaan aktiivisempi rooli julkisten palveluiden tuottamisessa.

  Kansalaisina haluamme täyden näkemyksen kaikista niistä toimista, joita on puolestamme tehty. Haluamme, että voimme osallistua julkiseen päätöksentekoon ja käytäntöjen kehitykseen olemalla mukana niiden valmistelussa, toimeenpanossa ja arvioinnissa. Haluamme olla aktiivisessa roolissa julkisten palveluiden suunnittelussa ja tuotannossa, tuomalla esiin näkemyksemme laajasti ja pitämällä enemmän päätäntämahdollisuuksia käsissämme. Haluamme koko julkisen informaation kirjon lakiehdotuksista budjetti-informaatioon olevan helposti kansalaisten ulottuvilla, ymmärrettävissä, uudelleenkäytettävissä ja jalostettavissa. Tämä ei johdu siitä, että haluaisimme pienentää valtion roolia, vaan siitä että avoin yhteistyö parantaa julkisia palveluja ja päätöksenteon laatua.

  Tältä pohjalta ehdotamme kolmea perusperiaatetta Euroopan julkisille palveluille:

  1. Läpinäkyvyys: kaikkien julkisen sektorin organisaatioiden tulisi olla “oletusarvoisesti läpinäkyviä” ja niiden tulisi tarjota yleisölle selkeää ja säännöllisesti päivitettyä informaatiota kaikista toimista ja päätöksentekoprosesseista. Tarjolla tulisi myös olla kestäviä mekanismeja, joilla kansalaiset voivat osoittaa alueita, joissa läpinäkyvyyttä tulisi lisätä. Informaatiota tarjotessaan julkisen sektorin organisaatioiden tulisi tehdä se käyttäen avoimia, standardinmukaisia ja uudelleenkäytettäviä tiedostomuotoja (luonnollisesti yksilöiden tietosuoja huomioonottaen).

  2. Osallistuminen: julkishallinnon tulisi proaktiivisesti hakea kansalaisten panosta kaikissa aktiviteeteissaan, kuten esimerkiksi käyttäjien osallistuminen palveluiden suunnitteluun tai avoin osallistuminen lainsäädäntöön. Panoksen tulisi olla julkisesti muiden kansalaisten nähtävillä ja julkishallinnon tulisi julkisesti reagoida siihen. Kyky yhteistyöhön kansalaisten kanssa tulisi olla hallinnon keskeinen osaamisalue.

  3. Voimaannuttaminen: julkisten instituutioiden tulisi pyrkiä olemaan alustoja julkisen/yhteisen arvon luomiselle. Erityisesti hallinnollinen tieto ja hallinon palvelut tulisi asettaa saataville siten, että niiden avulla voidaan helposti rakentaa uutta. Julkisten organisaatioiden tulisi mahdollistaa kansalaisten itsenäinen ongelmanratkaisu tarjoamalla työkaluja, taitoja ja resursseja. Niiden tulisi myös ymmärtää kansalaiset henkilökohtaisen tietonsa omistajina ja mahdollistaa heille tämän tiedon jakamisen seuraaminen ja hallinta.

  Ymmärrämme, että näiden periaatteiden toimeenpano vie aikaa ja resursseja hallinnon mekanismien muuttamisesta johtuen, mutta uskomme, että näiden periaatteiden tulisi olla hallinnon muutoksen keskiössä. Kansalaiset ovat jo nyt toimimassa näiden ideoiden pohjalta ja muuttamassa julkisia palveluja “ulkopuolelta käsin”, mutta hallinnon tulisi tukea ja vauhdittaa tätä prosessia.

  Vetoamme Euroopan valtioihin ja Euroopan komissioon, jotta nämä periaatteet otettaisiin mukaan sähköisen hallinnon toimeenpanosuunnitelmiin ja varmistettaisiin, että Euroopan kansalaiset nauttivat läpinäkyvästä, osallistuvasta ja voimaannuttavasta hallinnosta niin pian kuin mahdollista.

 24. Esperanta traduko:

  Apogu ĝin ĉi tie!

  Malfermeca deklaracio pri eŭropaj publikaj servoj

  Bezonoj de hodiaŭa socio estas tro komplikaj por esti kontentigataj de nur registaro. Dum tradiciaj registaraj politikoj provis aŭtomatigi publikajn servojn kaj kuraĝigi memservadon, plej granda efiko de interreto estos bonigi tiujn servojn per kunlaboro, travideblo kaj kundivido de scioj.

  Eŭropo devus kapti ĉi ŝancon kaj rekonstrui rilaton inter civitanoj kaj ŝtato per malfermi publikajn institutojn kaj per kapabligi civitanojn preni pli aktivan rolon en publikaj servoj.

  Als civitanoj, ni volas havi plenan enrigardon en ĉiujn agadojn faratajn pro ni. Ni volas povi kontribui al publikaj politikoj dum ili disvolviĝas, efektiviĝas kaj reviziĝas. Ni volas aktive engaĝiĝi en formigo kaj provizado de publikaj servoj kun vasta amplekso por aldoni niajn opiniojn kaj kun ĉiam pli da decidoj en niaj manoj. Ni deziras ke tuta spektro da registara informaro, de skizaj leĝoj ĝis budĝetaj datenoj, estu facilaj por civitanoj atingi, kompreni, reutiligi kaj rekombini. Ĉi tio ne estas ĉar ni volas malgrandigi rolon de registaro, sed ĉar malferma kunlaborado plibonigos publikajn servojn kaj kvaliton de decidado.

  Je ĉi fono, ni proponas tri kernajn principojn por eŭropaj publikaj servoj:

  1. Travideblo: Ĉiuj organizoj de publika sektoro estu “travideblaj per elirpunkto” kaj provizu publikon per klara, regule ĝisdatigata informaro pri ĉiuj vidpunktoj de iliaj agoj kaj decidojn faraj procesoj. Estu ankaŭ robustaj meĥanismoj por civitanoj emfazi kampojn kie ili volas vidi pli da travideblo. Donante informojn, publiksektoraj organizoj tion faru je malfermaj, normigitaj kaj reutiligeblaj formoj (kun, evidente, plena respekto al privatecaj bezonoj).

  2. Partoprenado: Registaro preage havigu civitanan kontribuon en ĉiuj ĝiaj agoj, de engaĝo de uzantoj formigante servojn ĝis publika partopreno en politika intencigo. Ĉi kontribuo estu publika, rigardebla por aliaj civitanoj, kaj registaro respondu publike al ĝi. Kapablo kunlabori kun civitanoj fariĝu kerna kompetento de registaro.

  3. Rajtigo: Publikaj institutoj provu agi als podioj por kreado de publika valoro. Precipe, registaraj datenoj kaj registaraj servoj havebliĝu en manieroj je kiuj povas aliaj facile baziĝi. Publikaj organizoj povigu ĉiujn civitanojn solvi siajn problemojn mem per provizi ilojn, sciojn kaj rimedojn. Ili ankaŭ traktu civitanojn als posedantoj de siaj propraj personaj datenoj kaj ebligu al ili kontroli kaj regi kiel tiuj datenoj estas disdonataj.

  Ni agnoskas ke apliki ĉi principojn postulos tempon kaj rimedojn ĉar regadaj meĥanismoj devos adaptiĝi, sed ni opinias ke ili estu fokusaj en klopodoj transformi registaron. Civitanoj jam agas pri ĉi ideoj kaj transformas registarajn servojn “el ekstere”, sed registaroj apogu kaj akcelu tiun proceson.

  Ni vokas al eŭropaj registaroj kaj Eŭropa Komisiono enigi ĉi principojn en siajn perret’registarajn agadplanojn kaj certigi ke civitanoj de Eŭropo ĝuos avantaĝojn de travideblaj, partoprenadaj kaj rajtigaj registaroj kiom eble plej baldaŭ.

 25. […] Dopo aver letto The Open Declaration che sintetizza concetti come: trasparenza, partecipazione, “Empowerment” ho deciso di aderire anche io. Qui la traduzione Italiana […]

 26. condivido pienamente

 27. Tres condiciones que facilitarán la expansión de la innovación abierta y social en Europa. Una oportunidad para la ciudadanía y para una renovación de la política europea.

 28. […] Dopo aver letto The Open Declaration che sintetizza concetti come: trasparenza, partecipazione, “Empowerment” ho deciso di aderire anche io. Qui la traduzione Italiana […]

 29. […] Open Declaration (versión en español): declaración elaborada colaborativamente y presentada en la conferencia de Ministros de la UE de […]

 30. […] Puedes leer la declaración original (en inglés). Copio y pego una traducción al castellano: […]

 31. […] Dopo aver letto The Open Declaration che sintetizza concetti come: trasparenza, partecipazione, “Empowerment” ho deciso di aderire anche io. Qui la traduzione Italiana […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: